Archive for Wrzesień, 2016

Podziękowania dla Partnerów

Z dniem 21 września 2016 r. uczestnicy zakończyli część szkoleniową zdając pomyślnie egzamin ITQB Foundation. Od 22 września uczestnicy rozpoczęli część praktyczną…

Zakończenie części szkoleniowej „Testowanie oprogramowania”

Dnia 21.09.2016 r. w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, uczestnicy programu „Testowania oprogramowania” przystępując do egzaminu ISTQB Foundation, zakończyli teoretyczną część szkolenia. Od 22.09.2016…

JESTEŚMY W TRAKCIE REALIZACJI IV EDYCJI

Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia jest w trakcie realizacji IV edycji szkolenia „Testowania oprogramowania”. Tym razem przeprowadzane w zmienionej formule, ponieważ w szkoleniu…